Belasting op de gedeeltelijk of volledig verwaarloosde of bouwvallige bebouwde eigendommen

Afdrukken