Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatietoestellen tegen betaling door aan het publiek

Afdrukken