Belasting op het tijdelijk bezetten van de openbare weg ter gelegenheid van het oprichten, afbreken, herbouwen, veranderen, herstellen of onderhouden van gebouwen

Afdrukken