De maas 'Duden - Hoogte Honderd'

In het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan organiseert de gemeente participatieve workshops voor de gebruikers van de wijken die deel uitmaken van de maas “Duden - Hoogte 100”: Hoogte 100, Union en Vorst Nationaal.i

De gemeente wenst eraan te werken in samenspraak met de bewoners en de bezoekers, de handelaars en werknemers, ouders en studenten, jong en oud.

De geschiedenis van de naam van de maas Duden - Hoogte 100

In het Gewestelijk Mobiliteitsplan “Good Move” wordt deze maas, die zowel in Ukkel als Vorst gelegen is, “Globe - Hoogte 100” genoemd, als verwijzing naar de wijk Globe in Ukkel en de wijk Hoogte 100 in Vorst.

Ter herinnering: de aanvraag die de gemeenten Vorst en Ukkel hebben ingediend om voor deze maas een lokaal mobiliteitscontract (LMC) te krijgen, is door het Brussels Gewest niet goedgekeurd, in tegenstelling tot de dossiers die werden ingediend voor de 2 andere mazen van Vorst (VoorpleinEN en Neerstalle). 

Om ervoor te zorgen dat de 3 grote Vorstse mazen samen vooruitgaan, heeft de gemeente Vorst beslist om in het kader van het GMP rond deze maas te werken.

De maas kreeg een andere naam, omdat enkel het Vorstse gedeelte in het kader van het GMP aan bod komt.
Het bijzondere aan de maas is dat het Dudenpark er centraal in ligt, waaraan ze haar naam dankt.

De perimeter

Raadpleeg hier de perimeter in detail.

De maas “Duden - Hoogte 100” bestrijkt het Vorstse gedeelte van het grondgebied van de door het Gewest getekende maas. Ze omvat woonwijken, maar ook talrijke handelszaken (Hoogte 100, Alsemberg, ...), grote groenzones, scholen, Vorst Nationaal, ...

In de diagnose van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan wordt erop gewezen dat de buurtwegen (te) druk worden gebruikt, wat een impact heeft op de levenskwaliteit van de bewoners en de gezelligheid.

Doelstellingen

Het doel is straten en pleinen te creëren waar het goed toeven is, waar iedereen, ook kinderen en minder mobielen, zich zelfstandig kunnen verplaatsen in een rustige en gezonde omgeving, waar het prettig en veilig stappen en fietsen is, waar openbaar vervoer goed bereikbaar is, waar je met de auto in en uit raakt, maar waar de auto niet overheerst.

Hoe doe je mee?

De participatieve cyclus verloopt in 2 fasen:

  1. 1e workshop: Hoe kunnen we bijdragen tot leefbare wijken? (verzameling van informatie ter aanvulling op de diagnose en de raadpleging van Union, en werken aan een voorstel van verkeersplan)
  2. 2e workshop: Concrete maatregelen ter opstelling van het verkeersplan (opstelling van het actieplan)

Indien u wenst deel te nemen, wordt er aangeraden beide workshops bij te wonen, aangezien de 2e in het verlengde ligt van de 1e.

Data van de workshops:
  • 1e workshop: dinsdag 1 juni van 19 tot 22 uur
  • 2e workshop: dinsdag 22 juni om 19 tot 22 uur

     

Voorbereidende documenten

 

Praktische info & inschrijving

 

 

Afdrukken