Berichten van openbare onderzoeken

Hier vindt u de berichten van openbare onderzoeken in Vorst.

 

Gedurende het openbaar onderzoek zijn de dossiers online raadpleegbaar:

https://openpermits.brussels/nl
https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

De dossiers kunnen ook geraadpleegd worden op het gemeentebestuur, bij de dienst Stedenbouw Leefmilieu, tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21

Technische toelichting of inlichtingen kunnen worden verkregen tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21.

Opmerkingen en bezwaren kunnen geformuleerd worden tijdens de onderzoeksperiode:

  • per e-mail:

overlegcommissie@vorst.brussels,

  • per post ter attentie van het secretariaat van de Overlegcommissie, Brusselsesteenweg 112 - 1190 Brussel,
  • tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21


Eenieder mag in opmerkingen of bezwaren vragen om gehoord te worden door de Overlegcommissie.
Plaats en tijdstip zullen later worden vastgelegd.
De volgorde van bespreking van het dossier in de Overlegcommissie is beschikbaar, op aanvraag, bij de dienst Stedenbouw Leefmilieu, 15 dagen vóór de zitting van de commissie.

OPGELET: rekening houdend met de gezondheidscrisis heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe regels vastgesteld, zie besluit nr. 2020/052 van 23 december 2020 en meer bepaald artikel 6.

Lopende onderzoeken

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning
 

Datum Adres
Van 27/09 tot 11/10/2022

SV28059 - Guillaume Van Haelenlaan 12

SV28075 - Molièrelaan 169

SV28092 - Molièrelaan 167

SV28111 - Canadastraat 29

SV28121 - Oude Vijversstraat 55-55B

Van 20/09 tot 4/10/2022

SV27696 - Schaatsstraat

SV27868 - Brugmannlaan 86

SV27973 - Montenegrostraat 106

SV28023 - Marguerite Bervoetsstraat 16

SV28043 - Berkendaelstraat 34

SV28057 - Zamanlaan 18

SV28147 - de Fierlantstraat 103
Van 6 tot  20/09/2022

SV27603 - Sint-Denijsstraat 335

SV27930 - Van Volxemlaan 104

SV27995 - Deneyerlaan 82

SV28000 - Halvemaanstraat 26

SV28046 - Van Volxemlaan 262

SV28116 - Sint-Augustinuslaan 16

SV28124 - Bondgenotenstraat 88

MV9894 - Bollinckxstraat 300

Van 25/08 tot  8/09/2022

MV9776 - Humaniteitslaan 110

MV9906 - Guillaume Van Haelenlaan 22-26

MV9917 - Luttrebrug laan

SV26929 - Brugmanlaan 185

SV27911 - de Mérodestraat 376 - 378

SV27950 - Timmermansstraat 11

SV27961 - de Mérodestraat 477

SV27980 - Luttrebruglaan 29

SV28010 - Keerkringenlaan 24

SV28032 - Koningin Maria-Hendrikalaan 11-13

SV28052 - Van Volxemlaan 116

SV28091 - Rue Henri Maubel 22

SV28132 - Van Volxemlaan 173

Van 25/08 tot  23/09/2022

SV28104 - Gerijstraat

SV28133 - Van Volxemlaan 328

Van 18/08 tot  16/09/2022 MV9909 - Canadastraat 50
Van 1/08 tot 30/09/2022 Voorontwerp van ordonnantie  - Plan over het elektromagnetisch leefmilieu in Brussel

 

Afdrukken