Lokale veiligheidsdiagnose (LVD): vul de vragenlijst in

De lokale veiligheidsdiagnose (LVD) maakt het mogelijk een beeld te schetsen van het onveiligheidsgevoel van de burgers en de problemen op lokaal niveau beter te vatten en te definiëren, of het nu gaat om problemen omtrent de schending van personen of eigendommen, of om problemen in verband met het levenskader of de levenskwaliteit van de burger.


Om de verwachtingen van de inwoners beter te kunnen inschatten en zo de uitvoering van preventie- en veiligheidsacties te vergemakkelijken, staat er een onlineformulier ter beschikking van de burgers.

Het hele preventieteam zal ook op het terrein aanwezig zijn om de Vorstenaren te helpen de enquête te beantwoorden (van 17 tot 21 januari 2022).

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

of scan onderstaande QR code:Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen via tel. 02 334 72 93.

 

Afdrukken