Samenvatting van de uitleg van Leefmilieu Brussel

De zomer van 2018 was zeer warm en zeer droog. Heel wat beuken in het Dudenpark hadden te lijden onder een langdurige waterschaarste. Omdat het plantensap niet langer tot aan de uiteinden van de kruinen geraakte, droogden hun toppen van boven naar beneden uit, waardoor er in de lente 2019 abnormaal veel bladerloze en dode takken te zien waren.

Bij deze oude bomen betekent dit “invallen van de toppen” vaak het begin van een onomkeerbaar afstervingsproces.

Begin mei 2019 heeft Leefmilieu Brussel 76 beuken in slechte sanitaire staat laten onderzoeken  teneinde aanbevelingen voor een aangepast beheer te formuleren, met een tweeledige doelstelling: de veiligheidstoestand van het park optimaliseren en toezien op het behoud van de bomen.

Descente de cime-signe de dépérissement accéléré de l’arbreHet resultaat van dit onderzoek is verontrustend. Van de 76 onderzochte beuken dreigen er 71 in de volgende vijf jaar af te sterven omdat ze het slachtoffer zijn van een min of meer uitgesproken “inv allen van de toppen” ten gevolge van verschillende factoren: de hoge leeftijd van de beuken, hun aanzienlijke behoefte aan water op zanderige doorlaatbare bodems of nog de vertrappeling van het onderhout door het publiek en de hete zomer van 2018, die zich in de toekomst dreigt te herhalen.

Concreet...

Van de 76 geanalyseerde bomen vormden 5 beuken, gelegen langs de paden, een gevaar voor de veiligheid van de wandelaars, wat rechtvaardigde dat ze begin juni werden geveld, ondanks het feit dat het de periode van de nestbouw (die tot en met 15 loopt, zoals per ordonnantie bepaald) was. Om de andere zieke bomen te kunnen behandelen, wenst Leefmilieu Brussel het Dudenpark van 15 tot 31 augustus te sluiten.


Tevens werd voorgesteld om zones te creëren die niet voor het publiek toegankelijk zijn, teneinde de biodiversiteit in staat te stellen zich te regenereren en de bomen die niet gered kunnen worden op natuurlijke wijze te laten afsterven. De afgestorven takken en stammen zijn onschatbare schuilplaatsen voor de biodiversiteit, ook in de stad (vleermuizen, insecten, paddenstoelen, ...).
 

Afdrukken