Honden

  • Verplichte registratie van honden

Sinds 1 september 1998 is het verplicht uw hond te identificeren en te registreren. Een microchip wordt ingeplant onder de huid, in de nek van de hond, aan de linkerkant. In geval van verloren gelopen of gewonde dieren, kan de eigenaar van het dier via de chip worden verwittigd.  

  • Vaccinatie

Vaccinatie van honden wordt aanbevolen voor de ziekte van Carré, hepatitis, griep en leukose.  

  • Honden aan de leiband

Honden moeten aangelijnd zijn. Elke hondenbeet moet aan de politie gemeld worden zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen, aangezien de eigenaar aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade.

chien en laisse

  • Waar uw hond uitlaten?

Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u in de rubriek “Honden” een kaart met alle ruimtes waar honden vrij mogen rondlopen.

In Vorst zijn er twee ruimtes waar honden vrij mogen rondlopen in het Dudenpark.

  • Hondenpoepbeheer

 

In België heeft bijna één gezin op drie een hond.

Om met een hond in de stad te leven, moet men een aantal dagelijkse gedragingen aannemen, zoals zijn hond aan de leiband houden of hem naar de daartoe voorziene plekken nemen om zijn behoeften te doen.

Sinds 2014 heeft de gemeente Vorst verdelers van hondenpoepzakjes geplaatst op het volledige grondgebied. Naast deze verdelers (die zich bevinden in het midden van elke roze cirkel) worden er nog andere in de groene ruimten geplaatst.

Dank aan de baasjes om er zich van te bedienen en vervolgens de gebruikte zakjes in een vuilnisbak te gooien en NIET in de straatkolken!
 

Bij niet-naleving van deze regels is het de taak van de bewaker van het dier om de uitwerpselen op te rapen en ze in een vuilnisbak te gooien. De uitwerpselen van het dier moeten waterdicht worden verpakt. Elke persoon in het gezelschap van een huisdier moet overigens minstens 1 zakje in stevige plastic of dat speciaal ontworpen werd voor het oprapen van uitwerpselen bij zich hebben en moet dit op de eerste aanvraag van de hiertoe gemachtigde agenten kunnen tonen.


De inbreuken op deze bepaling worden bestraft met een administratieve boete van maximum 350 €.

 

Afdrukken