Belasting op de toestellen waarmee automatisch bankbiljetten gedeponeerd en of afgehaald kunnen worden

Afdrukken