Uitwisselingsmomenten

Wil je hier meer over weten, vragen stellen of je mening geven over de inhoud van dit programmavoorstel?

 

Wij bieden je tussen nu en half juli verschillende informatie- en overlegmomenten aan:

Openbaar onderzoek, wat is dat?

Bij het DWC 2 Cités kunnen de inwoners en omwonenden een oordeel geven of opmerkingen formuleren zowel positieve als negatieve en opbouwende – over het programmavoorstel.

Hoe?

Er zijn verschillende manieren om je mening te geven. Die worden overigens in deze werkwijze beschreven.

•    Via onze onlinedossier kan je alle documenten onderworpen aan het openbaar onderzoek raadplegen en schriftelijk feedback geven aan het College van Burgemeester en Schepenen / per e-mail via commissiondeconcertation@forest.brussels.

•    Als je de documenten op papier wil raadplegen, zijn ze beschikbaar op de dienst Stedenbouw tijdens de duur van het openbaar onderzoek, op afspraak (op 02 348 17 21 of 02 348 17 26)

Je kan er ook voor kiezen deel te nemen aan de overlegcommissie die volgt op het openbaar onderzoek om de bevoegde autoriteiten te helpen bij het nemen van een beslissing over het programmavoorstel.

Wanneer?

Openbaar onderzoek van 27 mei tot 27 juni 2022: per e-mail, schriftelijk of op afspraak.
Overlegcommissie op 12 juli – deelname op aanvraag (meer info volgt)

Gedetailleerde info & contacten: Werkwijze openbaar onderzoek.
 

Kom zeker langs, deze infosessie belangt de bewoners en gebruikers van de wijk rechtstreeks aan!

Wat en hoe?

Wij bieden jullie een gezellig moment van ontmoeting tussen buurtbewoners en een kennismaking, op ieders tempo, met de verschillende projecten die in het programmavoorstel zijn opgenomen.

Het team van DWC 2 Cités en het studiebureau ORG begeleiden, presenteren en antwoorden op al jullie vragen over:
•    het volledige programmavoorstel & de projecten
•    het milieueffectenrapport
•    de modaliteiten voor deelname aan het openbaar onderzoek

Deze infosessie is voor iedereen toegankelijk, welkom!

Waar en wanneer?

31 mei 2022 - om 18u30
In de refter van de Bemptschool - Neerstalsesteenweg 273
 

Kom het programma ontdekken, vragen stellen en met ons van gedachten wisselen tijdens onze infopermanenties in de openlucht!

Tussen 24 mei en 14 juni zal ons team aanwezig zijn op verschillende plaatsen in de wijk en in de lokalen van een aantal verenigingen. Je kan ons ook vinden op het “Feest van de Bempt”, op 25 juni.

Tijdens de permanenties kunnen we je ook uitleggen hoe het openbaar onderzoek werkt, dat zal plaatsvinden van 27 mei tot 27 juni!

Raadpleeg alle datums en tijdstippen in het overzicht aan het einde van deze newsletter.

 

Overzicht van de komende uitwisselingsmomenten:

 

Al onze updates en nieuwtjes zijn terug te vinden op de blog, onze facebookpagina of via onze newsletter.

Aarzel niet om ons te liken en je te abonneren om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en in de startblokken te staan voor de aanvang van de projecten over enkele maanden. 

Afdrukken