Verwezenlijkingen van het Wijkcontract Sint-Antonius

 

  1. Architectuurprojecten en openbare ruimten


In de jaren 2013 en 2014 vonden in de wijk veel werken plaats, die de laatste fase vormden van het WCSA.

Ontdek hier alle verwezenlijkingen inzake buurtvoorzieningen, woningen en openbare ruimten!

  • Zware renovatie van het Buurthuis Sint-Antonius en herinrichting van de tuin, bouw van een polyvalente zaal en drie passiefwoningen

Projectontwerper: Faidherbe & Pinto architectes
Adres: Fierlantstraat 2 (BHSA) en Monnikenstraat 12 (polyvalente zaal) en 16 (woningen)

   

Het Buurthuis Sint-Antonius (BHSA) kon genieten van een volledige renovatie van zijn binnenruimte en zijn tuin. Het gebouw, dat nu praktischer is, beantwoordt aan de essentiële milieunormen dankzij de verbetering van zijn energieprestatie. In zijn verlengde zag een nieuw gebouw het licht. Dit passiefgebouw, dat in 2012 door Leefmilieu Brussel tot voorbeeldgebouw werd gekozen, omvat drie aparte sociale woningen, beheerd door de Gemeente, en een grote gemeenschappelijke zaal die verbonden is met het BHSA om diens activiteiten maar ook de initiatieven van andere wijkactoren op te vangen.

  • Herinrichting van het Sint-Antoniusplein, het Orbanplein, de Paduastraat en omgeving

Projectontwerper: Art Engineering en Urban Platform cvba

   

   

Deze operatie heeft de inrichting van de twee hoofdpleinen van de Sint-Antoniuswijk en hun omgeving mogelijk gemaakt. De nieuwe inrichting geeft opnieuw voorrang aan de voetgangers, aan de wekelijkse markt en aan de caféterrassen. Gedaan met het wildparkeren op de pleinen! Ziedaar twee echte openbare pleinen die hun primaire functie hernemen als ontmoetings- en gezelligheidsplekken voor de gebruikers.

  • Bouw van een nieuw Jeugdhuis

Projectontwerper: Ferrière bvba en AgwA cvba – Adres: Merodestraat 441

   

Dit project heeft het mogelijk gemaakt een volledig nieuw gebouw met een laag energieverbruik te bouwen voor het Jeugdhuis van Vorst (JHV). Het bestaat uit 7 tussenverdiepingen die bestemd zijn voor de activiteiten van de jongeren van de wijk en herbergt ook de administratieve bureaus van de vzw. Op de benedenverdieping laat een polyvalente zaal, die verbonden is met een klein tuintje, de organisatie toe van omkaderde permanenties van de begeleiders. Opening voorzien tegen april 2015!

  • Oprichting van een pedagogische tuin en bouw van een buurtvoorziening

Projectontwerper: Karbon’ cvba – Adres: Drukkerijstraat 5

   

   

Achter het woningengebouw ‘Espoir’ hebben een stuk braakliggende grond en een verlaten loods een nieuwe gedaante gekregen. Deze ruimte herbergt nu een tuin met plantenbakken, ontspannings-ruimten en een buitenkeuken (barbecue en broodoven). Deze tuin zal worden omkaderd door de begeleiders van de Preventiedienst die tevens beschikken over een nieuwe buurtvoorziening met een laag energieverbruik achteraan op het perceel (bureau en een met de tuin verbonden polyvalente zaal). Vanaf de opening voor het publiek zullen zij er workshops over biodiversiteit en het milieu in aanbieden.

  • Oprichting van een Centrum voor beroepsopleiding en renovatie van openbare woningen

Projectontwerper : Low-A bvba - Adres: Fierlantstraat 80

   

   

Vooraan in het gebouw werden twee woningen volledig gerenoveerd om door de Gemeente beheerde sociale woningen te worden. Achteraan werd het gebouw aan de binnenkant van het huizenblok omgevormd tot een Centrum voor beroepsopleiding voor beroepen in de bouwsector. Het bestaat uit ateliers en leslokalen en wordt beheerd door de Plaatselijke Opdracht van Vorst. Deze beschikt vanaf nu dus over ruimten die specifiek zijn aangepast aan haar opdracht.

Merk op dat het gebouw van het Opleidingscentrum in ruwbouw (casco) werd afgeleverd . De Plaatselijke Opdracht van Vorst beschikt echter over het budget om de afwerking te verzorgen en kan dus rechtstreeks met de werklieden werken die in het doorstromingsprogramma zitten.

  • Herinrichting van de speelplaats en van de muur van gemeentescholen nr. 9 en 11B

Projectontwerper: Suède 36 bvba - Adres: Montenegrostraat 155-159

 

Deze interventie was de eerste die het licht zag en liet toe een gedeelte van de muur (aan de kant van de Fierlantstraat) te renoveren en vooral de gemeenschappelijke speelplaats van beide scholen herin te richten, groen aan te planten en nieuwe speelinfrastructuur te plaatsen. De werken werden uitgevoerd tijdens de zomer van 2012. Sindsdien kunnen de kinderen zich in een volledig nieuwe ruimte uitleven.

  • Herinrichting van een paar wegen en kruispunten van de wijk : voorrang voor veiligheid!

Ontwerper : Eurovia nv

Renovatie en beveiliging van de volgende wegen, kruispunten en voetpaden: Belgradostraat, Drukkerijstraat, Vaesstraat, Edisonstraat, De Fierlantstraat, Halvemaanstraat, Vorstsesteenweg, het kruispunt op de hoek van de Halvemaanstraat en Serviëstraat, het kruispunt op de hoek van de Montenegrostraat, de Franquistraat en de Canadastraat.
 

  1. Socio-economische projecten van het WCSA


Ter herinnering: niet minder dan 22 socio-economische projecten konden van januari 2009 tot december 2012 genieten van de financiële ondersteuning van het Wijkcontract Sint-Antonius. Sommige konden sindsdien met andere middelen worden voortgezet.

De verschillende wijkactoren hebben alles in het werk gesteld om hun steentje bij te dragen m.b.t. opleiding, buitenschoolse opvang, netheid, cultuur, jeugd, sociale cohesie, gezelligheid, alfabetisering, huisvesting, gezondheid, racismebestrijding, water, duurzame ontwikkeling, intergenerationele verhoudingen…

Om alle projecten die in het kader van het WCSA werden ontwikkeld te ontdekken, kan u de slotbrochure die verscheen in december 2012 raadplegen. U kunt er over ieder project een fiche vinden met een korte beschrijving van de opdracht, de behaalde resultaten maar ook de gegevens van de contactpersonen.

Dus: afspraak in de rubriek ‘publicaties’.

Afdrukken