De Schoolafdruk

De Schoolafdruk biedt een globale of specifieke individuele opvolging.

De interventies zijn gevarieerd en worden aangepast aan elke situatie:

  • De ouders en de jongere begeleiden met het oog op een geslaagde schoolloopbaan;
  • De jongere en/of zijn ouders ondersteunen bij administratieve formaliteiten zoals inschrijving, bemiddeling, beroepsprocedures,...
  • Oriënteren naar bevoegde instellingen inzake: balans van vaardigheden, beroepsoriëntering, pedagogische opvolging, enz.
  • Zo verschillende projecten en activiteiten ontwikkelen voor de Vorstse jongeren.

 

Dagelijkse permanentie:
van 9u00 tot 13u00 en
van 13u30 tot 16u30

de Mérodestraat 331-333 (1e verdieping)
1190 Vorst
Tel: 02 334 72 96 of 02 334 72 47


Indien u vragen heeft, kan u zich richten tot Jamal Allachi
jallachi@forest.brussels
 

Schoolondersteuning “Jouw Toekomst”


Er wordt een schoolremediëringsactiviteit georganiseerd voor de Vorstse jongeren en/of de jongeren die schoollopen in het secundair onderwijs in Vorst:

  • Op dinsdag en donderdag van 16u30 tot 18u00
  • Op woensdag van 14u00 tot 16u00

Niet tijdens de schoolvakanties
Tel: 0490 66 65 40

equipe empreinte scolaire


Het PPS (“Programma Preventie Schoolverzuim”)

Het PPS maakt integraal deel uit van de Dienst Schoolafdruk.

Gewestelijk gesubsidieerd programma dat erop gericht is aan de schoolinstellingen van de gemeente de middelen ter beschikking te stellen waardoor ze het schoolwelbevinden van de leerlingen kunnen bevorderen en daartoe kunnen bijdragen door ondermeer strijd te voeren tegen absenteïsme, geweld en onwellevendheid.

Tel: 02 370.22.75
 

Lees deze folder voor meer informatie over de dienst Schoolafdruk.

Afdrukken