De zichtbare aanwezigheid

 
De gemeenschapswachten

Coordinator: Tchontchoko TCHEDRE

Generaal Dumonceaulaan 56 (tijdelijk adres)
1190 Vorst   
Tel: 02 536 86 21
Fax: 02 334 72 90
E-mail: gp@forest.brussels

De Gemeenschapswachten worden beschouwd als essentiële figuren van de gezelligheid en ze dragen dagelijks bij tot het welzijn van de burgers en tot hun levenskwaliteit in de openbare ruimte. Ze vormen tevens gewaardeerde partners voor de andere gemeentediensten en voor de politie met wie ze nauw samenwerken.

Ze hebben als doelstelling de burgers aanwezig op het grondgebied van de gemeente te helpen, te informeren, te sensibiliseren en te herinneren aan de wet.

Ze zorgen voor een zichtbare aanwezigheid van de gemeente op de openbare plaatsen en op het openbaar vervoer, wat bijdraagt tot de verhoging van het veiligheidsgevoel bij de Vorstenaren.


De straathoekwerkers

Coordinator: Leila CHEBICHEB

Generaal Dumonceaulaan 56 (tijdelijk adres)

1190 Vorst
Tel: 02 370 22 48
Fax: 02 334 72 90

Mail : tsrforest@forest.brussels

Permanenties: dinsdag en donderdag van 10u tot 12u (de Mérodestraat, 331-333)

De straathoekwerkers hebben als opdracht te werken aan het herstel van de sociale banden met het publiek.
Ze gaan de bewoners van de Vorstse wijken tegemoet en worden zo de contactpersoon, de referent die hen kan helpen wanneer ze er nood aan hebben. Ze oriënteren de inwoners naar de bevoegde voorzieningen in functie van hun verzoeken.

 

Afdrukken