Hulp / zorg / gezondheid

Hulp bij huishoudelijke taken

Dienst Senioren en Thuishulp
Roosendaelstraat 175
Tel.: 02 211 02 10 
E-mail: saf.cpas.forest@cpas1190.brussels  

van maandag t.e.m. donderdag van 8u30 tot 12u00 en van 14u tot 16u00
 op vrijdag van 8u00 tot 12u00

De verschillende diensten die de Dienst Senioren aanbiedt:

 • Gezinshulp en huishoudhulp
 • Thuisbezorging van maaltijden
 • Pedicure

 

Taxicheques

De gemeente Vorst verleent sinds meerder jaren taxicheques onder bepaalde voorwaarden.

Sinds juli 2012 is de uitgifte ervan echter geregionaliseerd en zijn deze taxicheques dus dezelfde in het ganse Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om er recht op te hebben, moet je een aanvraag richten aan het College van Burgemeester en Schepenen waaraan de volgende documenten toegevoegd worden : (te overhandigen aan de dienst Sociale Zaken)

 • Een medisch attest dat getuigt van uw ongeschiktheid om het openbaar vervoer te gebruiken;
 • Een attest dat getuigt van een handicap opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Financiëntoren - Kruidtuinlaan, 50 - 1000 Brussel) of een kopie van uw identiteitskaart indien u minstens 75 jaar oud bent;
 • Een attest van de mutualiteit betreffende de verhoogde tegemoetkoming RVV (voormalig WIGW);
 • Een recente pasfoto;

Wanneer uw aanvraag (Formulier taxicheques) aanvaard werd door het College van Burgemeester en Schepenen, worden u om de 2 maanden en uitsluitend op reservering 5 taxicheques van een waarde van 5€ (25€) toegekend.

Dienst Sociale zaken

Adres: Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel (Toegangsplannen)
E-mail: dienstsocialezaken@vorst.brussels
Tel: 02 370 22 35 of 02 370 22 76

Zorg

U kunt thuis verzorging krijgen van verplegers op basis van de tarieven die door het RIZIV werden vastgelegd. Ze zijn bereikbaar op het nummer 0496 86 76 89 of 0474 68 51 57.

 

Gezondheid

Voorzorgsmaatregelen in geval van hittegolf

De gemeente Vorst helpt haar senioren tijdens de hittegolf. Wie hulp wil tijdens de hittegolf, kan zich hier aanmelden 0476 81 15 22 of neem contact op met de FOD Volksgezondheid op het nummer 02 524 97 97 van 8u tot 17u.

Hieronder een paar eenvoudige maar belangrijke voorzorgsmaatregelen in geval van een hittegolf:

 • Drink regelmatig, ook als je geen dorst hebt. Water blijft de beste keuze. Alcohol, koffie en gesuikerde frisdranken zijn niet geschikt.
 • Eet voldoende, ook als je je minder hongerig voelt door de warmte. Fruit eten is een goed idee.
 • Zorg voor afkoeling en verfrissing.
 • Probeer de hitte uit huis te houden door goede zonnewering te gebruiken.
 • Draag lichte, katoenen kleding.
 • Verfris je voorhoofd regelmatig met een vochtige doek. Neem een frisse douche.
 • Doe het rustig aan tijdens hittepieken. Leef op een trager ritme: een siësta mag!  Vermijd (zware) lichamelijke inspanningen. Had je iets gepland? Stel dat dan uit tot de grootste hitte voorbij is.
 • Blijf uit de zon. Moet je toch naar buiten, kies dan voor schaduwrijke plekjes. Smeer je goed in en draag een hoofddeksel en een zonnebril.
Afdrukken