Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

 

Datum van de overlegcommissie Advies (pdf)
21/06/2022

SV27586 - Montenegrostraat 101

SV27904 - J-B Vanpéstraat 8

SV27940 - Wielemans Ceuppenslaan 33

SV28002 - Kon. Maria-Hendrikalaan 19

SV28030 - Schermstraat 2

SV28042 - Alsembergsesteenweg 358

07/06/2022

SV079903 - Luttrebrublaan 74

SV27371 - Verbindingslaan 47

SV27835 - Albertlaan 192

SV27906 - Wielemans Ceuppensllan 13

SV27992 - Villaslaan 73

24/05/2022

SV27234 - Berthelotstraat 98

SV27592 - Molièrelaan 18

SV27908 - Wijngaardstraat 51

SV27757 - Halvemaanstraat 92

SV28014 -  Vanden Corputstraat 47

 

Afdrukken