Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.
 


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

 

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

 

Overlegcommissie van  13/07/2021

SV Advies
SV27436 - Steenbeukstraat 43 advies
SV27499 - Bemptlaan 43 advies
SV27525 - Boergondiëstraat 41 advies
SV27531 - Vanden Corpurstrrat 18 advies
SV27557 - Serviëstraat 85 advies
SV27572 - Larousesquare 26 advies
SV27647 - Henri Maubelstraat 69 advies
SV27713 - Belgradestraat 74 advies

 

Overlegcommissie van  29/06/2021

SV Advies
SV27260 - Eikelstraat 53 advies
SV27353 - Stationstraat 2 advies
SV27384 - Berthelotstraat 168 advies
SV27449 - Fontaine Vanderstraetenlaan 47- 49 advies
SV27471 - Koningslaan 129 advies
SV27482 - de Fierlantstraat 3-7 advies
SV27522 - Parklaan 127 advies
SV27530 - Massenetlaan 28 advies
SV27560 - Sint-Augustinuslaan 8 advies

 

Overlegcommissie van  15/06/2021

SV Advies
SV27384 - Berthelotstraat 168 advies
SV27409 - Brusselsesteenweg 136 advies
SV27437 - Van Volxemlaan 248 advies
SV27487 - Prosper Matthysstraat 16 advies
SV27498 - Berthelotstraat 121 advies
SV27660 - De Fierlant-Montenenegrostraaten advies
SV27678 - Dudenpark advies
SV27692 - Van Volxemlaan 164 advies

 

Afdrukken