Lopende werven

Coronavirus - Covid19
 

Voor de burgers en bewoners rond onze werven blijft de infolijn open tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden.

Van 8tot 13uur en 13u30 tot 16uur, kunt u telefonisch contact opnemen met onze teams via 0800 95 333, of via 0800@forest.brussels .

 

 • Vanaf begin juni 2020 tot eind 2021
Ververijstraat

Bouw van een gemeentelijk kinderdagverblijf voor 56 kinderen, in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij.

Meer inlichtingen


 • Vanaf 22 mei 2020
Kruispunt Hoogte Honderd/Everardlaan

Wegverzakking. Om verdere wegverzakking te voorkomen is de toegang tot Everardlaan vanaf het Hoogte Honderd niet meer mogelijk (toegang is alleen mogelijk vanag Alsembergsesteenweg).

Infofiche


 • Tot augustus 2020
Sint-Denijsstraat ter hoogte van het Q8 pompstation en van de Oude Vijversstraat

Werf van de De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB).
De Sint-Denijsstraat wordt een éénrichtingsstraat in de richting van de Britse Tweedelegerlaan tem 5 juli.

Planning van de werken


 • 2 nachten:  tussen 25 en 26/5 en tussen 26 en 27/05 vanaf 20u en 06u
Humaniteitslaan (N266) onder brug Brusselse ring (R0) en aansluiting met de Zijdeweverstraat in Drogenbos

Asfalteringswerken

Meer inlichtingen


 • Vanaf 19 augustus 2019
Glasblazerijlaan

Renovatie van het rioolnet door Vivaqua in de Glasblazerijlaan in het kader van de inrichting van de wegen Kersbeek, Bempt
en Glasblazerij

Bericht aan de bewoners

Meer inlichtingen over de inrichting van de wegen Kersbeek, Bempt en Glasblazerij


 • Vanaf 11 mei 2020
Vanden Corputstraat en Berkendaelstraat

HERVATTING VAN DE WERF

Begin van fase 3 & 4.
Vanaf 23/09/19 voert Beliris, in samenwerking met de gemeente Vorst, werken uit in de Vanden Corputstraat en Berkendaelstraat. Deze herinrichting van gevel tot gevel gebeurt in het kader van wijkcontract Albert.

Meer inlichtingen


 • Vanaf 27 april tot 30 mei 2020
Neerstalsesteenweg (tussen André Baillonstraat en Kaporaal Tresigniesstraat)

Nachtwerk (tussen 23u en 6u): tram spoor laswerkzaamheden

Meer inlichtingen

Omleidingsplan


 • Vanaf 16 april 2020
Waterstraat

Heraanleg van de square door VIABUILD.


 • Vanaf 15 april 2020
Villalaan

Heraanleg van de voetpaden door VIABUILD. • Vanaf 9 maart 2020 tot midden juni
Begraafplaats van Vorst

Heraanleg van sommige paden van de begraafplaats (evolutie naargelang de weersomstandigheden) door Eurovia.

Meer inlichtingen


 • Vanaf 13 februari tot 6 maart 2020
Olieslagerijlaan

Vernieuwing van de netten voor elektriciteitskabels, gasleidingen, telecommunicatie en water.

Signalisatieplan

Meer informatie over deze werf.


 • Vanaf februari tot mei 2020
Jean-Baptiste Vanpéstraat

Werkzaamheden voor het project "Watertraject".  Het stroomafwaarts verkeer wordt omgeleid vanaf Vorst Nationaal, via Globelaan, Zaman laan en  Brusselsesteenweg naar Sint-Denijsstraat. Bus 54 wordt omgeleid.

Raadpleeg de communicatie van Net Brussel om te weten te komen wat u moet doen met uw vuilniszakken.

Meer inichtingen


 • Vanaf januari 2019 tot eind februari 2020
Rousseaulaan (Domein-Telemachus-Minerva-Ulysses-Penelope-wijk)

Laatste fase van de werken door Vivaqua.

Vernieuwing van het waterdistributienet door Vivaqua Distributie. 
Meer inlichtingen


 • Vanaf 20 januari tot 6 april
Jupiterlaan

Werken aan de riolering (VIVAQUA)
Meer inlichtingen

Voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige metrolijn 3. Werken aan de riolering, de water- en gasleiding.
Inlichtingen


 • Vanaf 2 december 2019 tot zomer 2020
Herinrichting van de steenweg op Ruisbroek

Meer inlichtingen op de website van Brussel Mobiliteit

Afdrukken