Werven Wijk Hoogte Honderd

In de komende maanden zullen verschillende werven in de wijk Hoogte Honderd plaatsvinden.

 

MIVB werkzaamheden

Door de werkzaamheden aan het station Albert zal tramlijn 51 vanaf 31 augustus 2020 omgeleid worden vanuit Albert naar de Albertlaan en de Brugmannlaan. Een nieuwe buslijn 70 (Homborch - Albert) zal vanaf 31 augustus 2020 het vervoersaanbod komen versterken om de afwezige tramlijn 51 op de Alsembergsesteenweg te compenseren.

Folder van de MIVB (pdf)


Van Goidtsnovenlaan
  • Van 9 tot 13 mei: nachtwerken

Bericht aan de bewoners (pdf)

Hoogte Honderdplein
  • Vanaf 16 (of 23) mei 2022: een deel van het plein zal gesloten zijn voor het verkeer

Bericht aan de bewoners (pdf)


Hoogte Honderd - Alexandre Bertrandlaan
  • Vanaf 10 januari 2022

Vervanging van de tramsporen en aanpassingen haltes door de MIVB. De situatie voor het auto- en fietsverkeer wijzigt naargelang de fase.

Folder van de MIVB (pdf)

Omleidingsplan van 10 januari tem 14 of 21 februari 2022 (pdf)

Omleidingsplan van 14 of 21 februari tem 21 maart 2022 (pdf)

Omleidingsplan van 21 maart tot half-april 2022 (pdf)

Jupiterlaan
  • Vanaf 6 januari 2021

Voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige metrolijn 3. Werken aan de riolering, de water- en gasleiding.
De Jupiterlaan zal gedurende de werkzaamheden gedeeltelijk afgesloten worden voor het verkeer:

  • Tweerichtingsverkeer tussen de Timmermanstraat en de parking van de Match, met aanleg van een rotonde ter hoogte van nummer 192.
  • Afsluiting van de weg voor automobilisten tussen de Alsembergsesteenweg en de parking van de Match.
  • De veilige toegang tot de volledige Jupiterlaan voor voetgangers en fietsers blijft behouden.
  • De parking van de Match blijft bereikbaar via de omleiding.


Inlichtingen (oktober 2020)
Inlichtingen (december 2019)

Als u nog vragen heeft, kunt u uw ombudsvrouw Laetitia bereiken op 0490/142.010 of via ombudsmanM3@mivb.brussels.

Hervatting van de virtuele permanentie (via Teams) op 6 januari, van 16:00 tot 17:00 uur: https://bit.ly/34aAznR

  • Publieke infovergadering: 09/09/20

Een publieke informatievergadering werd via internet op 9 september 2020 om 20u georganiseerd.

Hier vindt u de presentatie van de MIVB die tijdens deze vergadering werd gegeven (in het Frans).


Vivaqua werkzaamheden

  • Van 10 augustus 2020 tot april 2021
Alsembergsesteenweg, tussen de Molièrelaan en Jupiterlaan - 1180 Ukkel en 1190 Vorst

Werken op het rioolnet. Tijdens de werken is er verkeer mogelijk, maar enkel in de richting naar Ukkel. In bepaalde zones geldt een parkeerverbod, naargelang van de uitvoeringsfase van de werken

Meer inlichtingen

Waar uw vuilniszakken zetten?

Afdrukken