Oproep voor projecten voor de omwonenden

De verbetering van de leefomgeving van de burgers verloopt onder meer via het onderhoud van het stadsmeubilair. Elektriciteitskasten maken hier deel van uit. Al te vaak wordt er graffiti op aangebracht of worden ze vuilgemaakt. Ze verdienen het beschermd te worden.

Dat is de reden waarom de Gemeente Vorst met de firma Sibelga een overeenkomst heeft gesloten om deze kasten ter beschikking te stellen van personen met een artistiek project dat zou bijdragen aan de verfraaiing van hun wijk. 
Op gezamenlijk initiatief van de Schepen van Openbare Netheid, Marc Loewenstein, en die van Cultuur, Charles Spapens, lanceert de Gemeente een projectoproep voor bewoners, verenigingen, zelfstandige schilders, straatartiesten of kunstscholen, ... die hun creativiteit ten dienste willen stellen van de gemeenschap. 
Via dit kandidaatstellingsdossier kunt u uw project voor de decoratie van de elektriciteitskasten van Sibelga voorleggen aan een deskundige jury die meerdere keren per jaar zal bijeenkomen. Het is dan ook belangrijk dit nauwkeurig in te vullen.
Het dossier moet per post of per e-mail ingediend worden op het volgende adres:
Postadres: Brusselsesteenweg 112 te 1190 Vorst, ter attentie van 0800
E-mailadres: 0800@vorst.brussels
Inlichtingen: Groen nummer: 0800 95 333
U zult per e-mail op de hoogte worden gebracht van de beslissing om uw project al dan niet te aanvaarden. 
Het kunstwerk moet binnen een termijn van 10 weken worden tot stand gebracht, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing van de jury. 

De kosten verbonden met de creatie van het werk zijn ten laste van de kunstenaar.


Tussen de Gemeente en de dragers van de geselecteerde projecten zal een overeenkomst worden gesloten. Tevens zal er voor de uitvoering van het werk een vergunning voor de bezetting van de openbare weg moeten worden afgeleverd.

Afdrukken