Gemeentewoningen

Toewijzingsreglement

Tijdens zijn openbare zitting van 4 februari 2020 heeft de gemeenteraad het toewijzingsreglement van de gemeentewoningen goedgekeurd.

Om het reglement te raadplegen, klik hier.

Om het uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad te raadplegen, klik hier.

 

Afdrukken