Een aantal van de vragen die de burgers hebben gesteld

Is het niet mogelijk om alleen de afgestorven takken aan de kruinen van de bomen te verwijderen?

Wanneer het mogelijk is, zullen we enkel de afgestorven takken afsnijden. Maar de hoogte van de bomen in kwestie – soms meer dan 40 meter! – maakt dit soort snoeiwerk moeilijk. Bovendien zorgt de omvang van de doorsneden van de afgestorven takken (die soms een diameter van meer dan 30 cm hebben) ervoor dat de snijwonde te groot zou zijn, waardoor de boom niet correct zou kunnen “genezen”.

Waarom sommige bomen nu omhakken en andere later?

De moeilijkheid schuilt erin dat we niet exact weten wanneer de takken afgestorven zijn. Het valt dus moeilijk in te schatten wanneer ze kunnen omvallen (het omvallen houdt ook verband met de staat van bederf van de afgestorven tak). En aangezien het om grote doorsneden gaan (sommige ervan hebben een diameter van meer dan 30 cm) vormt dit een reëel gevaar voor de wandelaars (maar voorlopig zijn de schachten rechtop blijven staan): de bomen die zich in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen van doortocht bevinden werden al omgehakt, 25 andere mogelijk gevaarlijke bomen zullen voor eind augustus worden behandeld. Voor andere zullen we ook een “bescherming” van de zone overwegen, d.w.z. het publiek gedurende meerdere jaren geen toegang tot deze zone geven, behalve op de hoofdwegen, teneinde de vertrappeling (ook door honden) te beperken en het herstel van de bosschage en het natuurlijke afsterven van de bomen mogelijk te maken.

Waarom moeten we, om de bomen te behandelen, heel het park afsluiten en niet enkel delen van het park?

U moet weten dat het Dudenpark meer dan 4000 bomen telt, waaronder ongeveer 1500 beuken, die vanwege hun leeftijd bijzonder te lijden hebben onder de droogte. In het Dudenpark is 1 oude beuk op 4 er slecht aan toe. Deze zieke bomen liggen zowat overal in het park verspreid, wat een behandeling per zone te omslachtig zou maken. Het hele park afsluiten zou de teams van Leefmilieu Brussel in staat stellen sneller en efficiënter te werk te gaan. Bovendien is de gekozen periode (van 15 t.e.m. 31 augustus) een met verminderde bezoekersaantallen.

Waartoe dienen de houten hekken die sinds enige tijd op verschillende plekken in het park geplaatst zijn?

Om te vermijden dat de wortels worden vertrappeld door de wandelaars en honden, die door in de buurt van de bomen te wandelen de haarwortelen (kleine wortelen die uit de grond komen) beschadigen en bijdragen tot de erosie van de bodem (die in het Dudenpark bijzonder zanderig is). Dit is wat men een “bescherming” noemt. Meerdere plaatsen in het Dudenpark werden zodoende al afgezonderd in het kader van et verjongingsplan dat in 2013 werd uitgewerkt en de resultaten zijn bemoedigend.  De zo gecreëerde “minireservaten” zijn ware kleine natuurlaboratoria die ons in staat stellen te zien hoe de fauna en de flora in onze parken zich ontwikkelt en vernieuwt.

Wat zult u doen met het hout van de gevelde bomen?

Wanneer dat mogelijk is, laten we de gevelde boom en zijn takken ter plaatse liggen, want dat is bevorderlijk voor de biodiversiteit (een dode stam is een natuurlijke goudmijn voor de fauna en flora in de omgeving en dient als voedsel en onderdak voor honderden dieren, insecten, vogels, vleermuizen, egels, ...). Zo niet, dan verwerken we het hout tot haksel, dat hergebruikt wordt voor het onderhoud van het park of voor collectieve composthopen. In bepaalde gevallen gebruiken onze teams van technici het hout om ludiek meubilair te maken (bv. bankjes, tafels, krukjes op basis van omgehakte doorsneden) of om hekken te maken.

Waarom worden er geen didactische borden geplaatst om uit te leggen welke middelen er worden aangewend om het park en zijn biodiversiteit te vrijwaren?

Dit is een goed idee maar vergt middelen en tijd. Leefmilieu Brussel beheert een honderdtal parken, met elk een eigen beheersplan. Voor ieder park didactische uitlegborden maken zou zeker een pluspunt zijn, maar communicatie is helaas niet de “core business” van de experten en technici en de middelen gaan prioritair naar het beheer en onderhoud van de groene ruimten.

Suggestie van een aantal burgers:

Hier een burgerparticipatieproject van maken en in samenwerking met de parkwachters pedagogische instrumenten uitdenken.

Hoe staat het ervoor met de bomen van andere soorten dan beuken en in de andere parken?

Alle bomen lijden onder de klimaatopwarming, maar sommige soorten zijn gevoeliger dan anderen voor herhaalde droogte. Dit is het geval voor beuken, maar ook andere soorten worden door de droogte getroffen. De gezondheidstoestand van de bomen is afhankelijk van meerdere factoren: hun soort, de aard van de bodem waar ze in geworteld zijn, de leeftijd van de bomen, de mate waarin ze de voetstappen van wandelaars ondergaan, het al dan niet aanwezig zijn van bomen in de omgeving, ... Elk park wordt beheerd al naargelang zijn bijzonderheden en de beheersplannen streven er bij nieuwe aanplantingen naar om de soorten te diversifiëren (eiken, kersenbomen, linden, ...), gezien de onzekere toekomst van het klimaat.
 

Afdrukken