Parkeren

Schepen: Mevr. Esmeralda Van den Bosch

evandenbosch@forest.brussels


"Evenementenzone" rond Vorst Nationaal gereactiveerd vanaf 21 maart 2022

Na een maandenlange pauze gelden op 21 maart opnieuw de regels voor de evenementenzone rond Vorst Nationaal.

Ter herinnering: wie zonder geldige vrijstellingskaart op een concertavond tussen 19.30 uur en middernacht in een evenementenzone parkeert, betaalt 5 euro per uur. Op die manier willen we bezoekers stimuleren om vaker het openbaar vervoer te nemen én willen we wildparkeren in de buurt voorkomen.

Meer inlichtingen hier.


De kantoren van parking.brussels van Vorst en Anderlecht fusioneren

 

Een permanentie is beschikbaar in Vorst.

  • De antenne is gevestigd Marguerite Bervoetsstraat 1-5 in 1190 Vorst

De permanentie is toegankelijk:

- Dinsdag: van 8u30 tot 12u30

- Donderdag: van 14u tot 18u30

 

  • De kantoren van parking.brussels van Vorst en Anderlecht  zijn geopend: Frankrijkstraat 95 in 1070 Anderlecht

Openingsuren:

- Maandag: van 8u30 tot 12u30 en van 14u tot 16u30

- Dinsdag: van 8u30 tot 12u30

- Woensdag: van 14u tot 18u30

- Donderdag: van 8u30 tot 12u30

- Vrijdag: van 8u30 tot 12u30

Contact: 02 563 39 16 


Parkeerkaarten en abonnementen: meer inlichtingen op de website van

parking.brussels

 


  • Parkeerzones voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM)

Degene die een parkeerplaats voor een persoon met beperkte mobiliteit voor zijn woning wenst te hebben, wordt verzocht een gemotiveerde aanvraag via het formulier hieronder met ingesloten de volgende documenten:

  • een fotokopie van zijn identiteitskaart (recto-verso);
  • een fotokopie van zijn parkeerkaart (recto-verso);
  • een fotokopie van het inschrijvingsbewijs van zijn voertuig of van het voertuig van de persoon die hem vervoert en op hetzelfde adres ingeschreven is.


In de aanvraag van de verzoeker dient vermeld te worden dat hij geen garage heeft.

De aanvraag wordt naar de bevoegde diensten van de Politiezone Zuid gestuurd, die ze onderzoeken.

Opmerking: de voorbehouden parkeerplaatsen zijn niet individueel en mogen daarom gebruikt worden door alle personen die houder zijn van een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.

Formulier: aanvraag voor een parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM)

Afdrukken