De gemeentelijke begroting 2021

In zijn zitting van16 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Vorst de begroting 2021 goedgekeurd.
Afdrukken