Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.
 


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.


Overlegcommissie van  06/04/2021

SV Advies
SV 27 652 - Brusselsesteenweg 22 advies
SV 27 517 - Guillaume Van Haelenlaan 58 advies
SV 27 512 - Zamanlaan 32 advies
SV 27 499 - Bemptlaan 43 advies
SV 27 477 - Neerstalsesteenweg 363 advies
SV 27 473 - Maarschalk Joffrelaan 120 advies
SV 27 464 - Rodenbachstraat 70 advies
SV 27 451 - Glasblazerijlaan 55 advies
SV 27 448 - Timmermansstraat 24 advies
SV 27 406 - Berthelotkstraat 181 advies
SV 27 401 - Zevenbunderslaan 244 advies


Overlegcommissie van  30/03/2021

SV Advies
SV 27 624 - Jupiterpark advies
SV 27 533 - Kersbeeklaan 96 advies
SV 27 071 -  Onderlinge Bijstandstraat - Meyerbeerstraat 35 advies

Overlegcommissie van  16/03/2021

SV Advies
PL 70 - Van Volxemlaan 30 advies
SV 27 099 - Canadastraat 77 advies
SV 27 479 - Van Volxemlaan 25 advies
SV 27 607  - de Mérodestraat 414 advies
SV 27 444 - Timmermansstraat 43 advies
SV 27 388  - Bondgenotenstraat 146 advies
SV 27  303 - Rodenbachstraat 86 advies
SV 27 352 - Van Volxemlaan 96 advies
 
SV 27 373 - de Fierlantstraat 161 advies

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Workshops: "de wereld naar jouw beeld" 20-03-2021 - 28-08-2021 — Abdij van Vorst
Online Vertelspel 17-04-2021 - 19-06-2021 — Bib Vorst - Van Volxemlaan 364
Zitting van de gemeenteraad 20-04-2021 19:30 - 23:00
De markt op het Hoogte Honderdplein keert terug! 21-04-2021 14:00 - 19:00 — Sint-Augustinusstraat
Online conversatietafels Nederlands 23-04-2021 - 11-06-2021 — Momenteel online, anders bij de Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Aankomende agenda-items...