Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

 

Overlegcommissie van 30 juni 2020


Tabel van de adviezen van de overlegcommissie van 30 juni 2020
Adres - SV Advies
PU26851 - de Fierlantstraat 122 pdf
PU26966 - Kersbeeklaan 125 pdf
PU27362 - Berkendaelstraat 147 pdf
PU27362 - Berkendaelstraat 147-149 pdf
PU26742 - Molièrelaan 94 pdf

 

Overlegcommissie  van 16 juni 2020


Tabel van de adviezen van de overlegcommissie van 16 juni 2020
Adres - SV Advies
PU 27344 - Marconistraat 121-127 pdf
PU27002 - Monténégrostraat 174 pdf
PU27003 - Monténégrostraat 174 pdf
PU27162 - Kon. Maria-Hendriklaan 29 pdf
PU27247 -  Vroegegroentenstraat 45 pdf
PU27252 - Jupiterlaan 91A pdf
PU27304 - Neerstallelaan 17-21 pdf
PU27311 - Molièrelaan 68 pdf
PU27329 - Eikelstraat 51 pdf
PU27345 - Albertlaan 217 pdf

 

Overlegcommissie van 02 juni


Tabel van de adviezen van de overlegcommissie van 02 juni 2020
Adres - SV Advies
Marconistraat 121-127 - SV 27 344 pdf
Berkendaelstraat 77-79 - SV 27 300 pdf
Halvemaanstraat 92-94 - SV 26 763 pdf

 

Afdrukken