Imkerinitiatie

Bijenkorven in Vorst!

De honingbij, apis mellifera, is de bij het publiek meest gekende bij. Ze produceert niet alleen honing maar verleent ook andere diensten aan de mens! Dankzij deze bij kunnen onze planten zich voortplanten. Het zijn de meest nuttige insecten voor de mens. Meer dan 70% van de teelten (boomgaarden, groenten, koffie,...) zijn afhankelijk van bestuivende insecten.

De bij, een gevaar?

Een bij is een insect met een angel maar ze gebruikt die slechts zelden want door te steken, wordt de angel afgerukt en sterft de bij. Ze is dus niet agressief behalve wanneer ze zich in gevaar voelt.

Bijenkorven in Vorst?

In 2011 heeft de gemeente Vorst, in het kader van het wijkcontract vroegegroenten, zijn eerste bijenstal geplaatst in de tuin "Mille Semences Ceuppens".  Sindsdien hebben andere gemeentelijke bijenstallen het daglicht gezien. In 2015 werd er een bijenkorf geplaatst op het dak van de Sint-Denijsstraat 14 en er zal weldra een  pedagogische bijenstal geïnstalleerd worden in het Jacques Brel park.

Imkerinitiatie

In het kader van het project "Van riek tot vork" heeft de Gemeente Vorst het genoegen u te mogen uitnodigen op een Imkerinitiatie onder leiding van Nathalie Jacquemin (SRABE).

De workshops worden op zondag gehouden van 10u tot 13u in het Jacques Brelpark, Kersbeeklaan 250, 1190 Vorst.
 
Tijdens deze cyclus van twee jaar zullen de aspirant-imkers vertrouwd raken met de grondbeginselen van de bijenteelt in de stad.
De workshops zullen betrekking hebben op het collectieve en actieve beheer van een bijenstal in het Vorstse Jacques Brelpark,
de overdracht van vakkennis en sensibilisering rond de problemen van de bijensterfte. De opleiding is in de eerste plaats voor Vorstenaren bedoeld (zie hier de handvest).

Doelstellingen van de opleiding
  • Een groep bewoners vormen met interesse voor bijenteelt, vakkennis overdragen en de duurzaamheid van het project veiligstellen
  • De gemeente Vorst doen aansluiten bij de brede beweging voor het opnieuw plaatsen van bijenkorven in de stad
  • De inwoners sensibiliseren rond de problemen van de bijensterfte en het "stillere" verdwijnen van de wilde bijen, en hun impact op de biodiversiteit
  • Voor de inwoners en verenigingen van Vorst didactische bezoeken aan het bijenstal organiseren
  • De honingproductie van twee jaarlijkse oogsten (mei-juli) delen

 

Informatie en inschrijvingen

02 348 17 39 of jcharlier@vorst.brussels

Voor alle vragen, inlichtingen of projecten kan u steeds bij ons terecht.

Volg onze activiteiten op onze Facebookpagina.

Afdrukken