Katten: wat moet je weten?

  • Huiskatten


Sterilisatie en registratie van uw huisdier:

Verplichte sterilisatie – Premie voor de sterilisatie van huiskatten

Er kan slechts één premie worden toegekend per jaar en per huishouden dat in de gemeente Vorst woont. De premie kan worden gecombineerd met andere financiële steun, maar het ontvangen bedrag mag nooit hoger zijn dan 100% van de totale kosten van de sterilisatie.


Sinds 1 januari 2018 is het verplicht uw kat vóór de leeftijd van 6 maanden te laten steriliseren:
•    De gemeente Vorst kent een premie toe aan haar inwoners voor katten die na 1 augustus 2021 worden gesteriliseerd.
•    Hiervoor hoeft u alleen het aanvraagformulier in te vullen en de gevraagde documenten bij te voegen.
•    Het bedrag van de premie bedraagt maximaal 35 € voor katers en 50 € voor kattinnen.
•    De terugbetaling van een deel van de sterilisatiekosten zal plaatsvinden na onderzoek van uw dossier.  

Elke geïnteresseerde kan binnen 3 maanden na de ingreep een schriftelijke aanvraag indienen (per post of per e-mail) bij de dienst Dierenwelzijn. Het formulier moet vergezeld gaan van bewijsstukken.

Stuur ons een volledig dossier zodat het zo snel mogelijk wordt verwerkt.

het Reglement betreffende de toekenning van premies voor de sterilisatie van huiskatten.


Verplichte registratie van katten
•    Sinds 1 november 2017 is het verplicht uw kat te identificeren en te registreren. Een microchip wordt ingeplant onder de huid, in de nek van uw kat, en geregistreerd door de dierenarts. In geval van verloren gelopen of gewonde dieren, kan de eigenaar van het dier via de chip worden verwittigd.  
Vaccinatie

Vaccinatie
Vaccinatie van katten wordt aanbevolen voor coryza, tyfus en leukose.

 

LE FANAL DES CHATS VZW

Le Fanal Des Chats, opgericht in 1987, geeft definitief onderdak aan oudere katten, gehandicapte katten die niet geschikt zijn voor adoptie of katten van mensen die naar een rusthuis gaan.

 

Contactgegevens:

Tel: 02 734 60 29
Adres: Emile Maxlaan 16 - 1030 Brussel
E-mail: lefanaldeschats@proximus.be
Website: www.lefanaldeschats.org

 

 

 

  • Zwerfkatten:

Het is verboden katten in de openbare ruimte te voederen zonder voorafgaandelijke toestemming van de gemeente.
De gemeente kan u onder bepaalde voorwaarden een vergunning toekennen om zwerfkatten te voederen. U krijgt dan een kaart. Daarvoor moet u het charter voor respect voor de openbare netheid invullen en ondertekenen.

Er worden speciaal voederplaatsen ingericht voor het voederen van zwerfkatten om problemen met de volksgezondheid en het aantrekken van ratten en vossen te voorkomen.

Afdrukken