Liften met historische waarde in Vorst

Hoe staat het met de oude liften in onze gebouwen?

In de Brusselse gebouwen bevinden zich oude liften die een opmerkelijk industrieel en ambachtelijk erfgoed vormen.

 
Oude liften hebben een erfgoedwaarde die bewaard moet worden. Maar het KB van 2003 betreffende de beveiliging van liften bepaalt dat liften van vóór 1958 moeten voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Eigenaars moeten het nodige doen om uiterlijk op 31 december 2022 in orde te zijn.
 
Bij gebrek aan personeel en omdat specialisten andere methodes aangeleerd krijgen, worden de procedures voor de risicoanalyse die de externe diensten voor technische controles EDTC toepassen, gestandaardiseerd en houden ze vaak geen rekening met de erfgoeddimensie.
 
De federale wetgeving (zie koninklijk besluit van 9 maart 2003) laat toe om rekening te houden met de historische waarde van de lift bij de aanpassing aan de normen. De Gewesten die bevoegd zijn voor het erfgoed kunnen deze waarde erkennen*. 
 
In Brussel heeft de Directie Cultureel Erfgoed van urban.brussels aan Homegrade de opdracht gegeven een inventaris op te maken van historische liften. Deze inventaris zal de basis vormen voor de afgifte van attesten.
 
Daarvoor hebben wij uw medewerking nodig!
 
Elke eigenaar kan de inschrijving van zijn lift in de inventaris en een attest van erkenning van de historische waarde aanvragen door dit formulier in te vullen.
 
Ook alle erfgoedliefhebbers kunnen een lift in de inventaris inschrijven !
* De erkenning van de historische waarde geeft echter geen recht op een subsidie voor modernisering, tenzij het gebouw waarin de lift zich bevindt, beschermd is.
 
Vragen ? Neem gratis contact op met het team van Homegrade, het advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in Brussel:
per telefoon op 1810Gelieve deze informatie zo ruim mogelijk te verspreiden.


Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Forest Summer Sport 2022 27-06-2022 - 26-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Park Poétik 2022 01-07-2022 - 28-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Jeugdpermanentie 06-07-2022 14:00 - 18:00 — abdij van Vorst - recht over zomerbar Buvette ABY
Permanenties “Wiels in de bloemetjes” in de Drukkerijtuin: 06-07-2022 16:00 - 18:00 — Drukkerij - Drukkerijstraat 5
Lire dans les parcs 08-07-2022 - 26-08-2022 — abdij van Vorst en park van Vorst
Aankomende agenda-items...