Kader en grote stappen van de burgerraadpleging


Wat is het doel van deze raadpleging?

Naar de wijkbewoners luisteren en zoveel mogelijk meningen en aanbevelingen verzamelen om een nieuwe inrichting voor te stellen die representatief is voor de realiteit van de wijk en die de voordelen van een autoluwe wijk vrijwaart.

Hoe verloopt de burgerraadpleging?

Rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen en om iedereen de kans te bieden om deel te nemen, hebben we gekozen voor een online raadpleging via ZOOM.

Deze raadpleging zal op twee avonden plaatsvinden, opdat iedereen kan deelnemen.

Die opeenvolgende avonden bestaan uit twee delen:

  • Korte schets van het kader, de historiek, de technische elementen en de werkvoorschriften in subgroepen;
  • Werken in kleine groepen die de diversiteit van de wijkbewoners vertegenwoordigen.

U hoeft niet aan beide avonden deel te nemen.

In welke context moet ik mijn mening geven?

Met andere woorden, welke manoeuvreerruimte krijgen de omwonenden? Dat is een belangrijke en legitieme vraag, want elk participatief initiatief kost tijd en energie.

Enkele zaken bepalen het kader en de manoeuvreerruimte van de buurtbewoners:

  • Het gewestelijk mobiliteitsplan GoodMove (zie informatie hier)
  • Naleving van de adviezen van de politie- en hulpdiensten: Het College moet rekening houden met het advies van de politiezone Brussel-Zuid en de hulpdiensten. Deze autoriteiten worden gevraagd om een verkeerstechnisch advies te geven.
  • Ten slotte moet het voorgestelde verkeersplan ook de wegcode correct toepassen.

Momenteel wordt in samenwerking met de gemeentelijke dienst Openbare werken en een mobiliteitsadviesbureau (Traject) een verkeerskundig plan opgesteld, dat het kader van het gewestelijk mobiliteitsplan GoodMove respecteert.

Dit plan is nog niet goedgekeurd en uw adviezen en aanbevelingen zullen het verrijken.

De volgende stappen

OKTOBER 2020:

  • 12 & 13 oktober: online raadplegingen
  • Telling van het autoverkeer

Belangrijke opmerking: De afgelopen twee weken zijn de veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus opnieuw verstrengd. De terugkeer van verplicht telewerk heeft een invloed op de wijze en de frequentie van onze verplaatsingen.

NOVEMBER 2020:

  • Analyse van de tellingen door Traject (mobiliteitsadviesbureau belast met de uitvoering van het plan)
  • Verzameling van alle verslagen opgesteld door de omwonenden bij de raadpleging en van de opmerkingen verstuurd via e-mail (= diagnose burgers) door de dienst Burgerparticipatie van de gemeente


DECEMBER:
Overhandiging van de diagnose van de burgers aan Traject en plaatsing op de website van de gemeente.

De aanvankelijk in 2021 geplande start van de testfase moet uitgesteld worden in overleg met de hypercoördinatie van de gewestelijke werven (MIVB, Vivaqua, ...).

Een alternatief verkeersplan zal worden getest zodra de situatie genormaliseerd is.

Afdrukken