Kader en grote stappen van de burgerraadpleging


Wat is het doel van deze raadpleging?

Naar de wijkbewoners luisteren en zoveel mogelijk meningen en aanbevelingen verzamelen om een nieuwe inrichting voor te stellen die representatief is voor de realiteit van de wijk en die de voordelen van een autoluwe wijk vrijwaart.

Hoe verloopt de burgerraadpleging?

Rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen en om iedereen de kans te bieden om deel te nemen, hebben we gekozen voor een online raadpleging via ZOOM.

Deze raadpleging zal op twee avonden plaatsvinden, opdat iedereen kan deelnemen.

Die opeenvolgende avonden bestaan uit twee delen:

  • Korte schets van het kader, de historiek, de technische elementen en de werkvoorschriften in subgroepen;
  • Werken in kleine groepen die de diversiteit van de wijkbewoners vertegenwoordigen.

U hoeft niet aan beide avonden deel te nemen.

In welke context moet ik mijn mening geven?

Met andere woorden, welke manoeuvreerruimte krijgen de omwonenden? Dat is een belangrijke en legitieme vraag, want elk participatief initiatief kost tijd en energie.

Enkele zaken bepalen het kader en de manoeuvreerruimte van de buurtbewoners:

  • Het gewestelijk mobiliteitsplan GoodMove (zie informatie hier)
  • Naleving van de adviezen van de politie- en hulpdiensten: Het College moet rekening houden met het advies van de politiezone Brussel-Zuid en de hulpdiensten. Deze autoriteiten worden gevraagd om een verkeerstechnisch advies te geven.
  • Ten slotte moet het voorgestelde verkeersplan ook de wegcode correct toepassen.

Momenteel wordt in samenwerking met de gemeentelijke dienst Openbare werken en een mobiliteitsadviesbureau (Traject) een verkeerskundig plan opgesteld, dat het kader van het gewestelijk mobiliteitsplan GoodMove respecteert.

Dit plan is nog niet goedgekeurd en uw adviezen en aanbevelingen zullen het verrijken.

De volgende stappen

OKTOBER 2020:

  • 12 & 13 oktober: online raadplegingen
  • Telling van het autoverkeer

Belangrijke opmerking: De afgelopen twee weken zijn de veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus opnieuw verstrengd. De terugkeer van verplicht telewerk heeft een invloed op de wijze en de frequentie van onze verplaatsingen.

NOVEMBER 2020:

  • Analyse van de tellingen door Traject (mobiliteitsadviesbureau belast met de uitvoering van het plan)
  • Verzameling van alle verslagen opgesteld door de omwonenden bij de raadpleging en van de opmerkingen verstuurd via e-mail (= diagnose burgers) door de dienst Burgerparticipatie van de gemeente


DECEMBER:
Overhandiging van de diagnose van de burgers aan Traject en plaatsing op de website van de gemeente.

De aanvankelijk in 2021 geplande start van de testfase moet uitgesteld worden in overleg met de hypercoördinatie van de gewestelijke werven (MIVB, Vivaqua, ...).

Een alternatief verkeersplan zal worden getest zodra de situatie genormaliseerd is.

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Forest Summer Sport 2022 27-06-2022 - 26-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Park Poétik 2022 01-07-2022 - 28-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Jeugdpermanentie 06-07-2022 14:00 - 18:00 — abdij van Vorst - recht over zomerbar Buvette ABY
Permanenties “Wiels in de bloemetjes” in de Drukkerijtuin: 06-07-2022 16:00 - 18:00 — Drukkerij - Drukkerijstraat 5
Lire dans les parcs 08-07-2022 - 26-08-2022 — abdij van Vorst en park van Vorst
Aankomende agenda-items...