Adreswijzigingen

Dienst bevolking
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

Tel: 02 370 22 57 of 67

adreswijziging@vorst.brussels


Hoe aangifte van uw adreswijziging doen?

Om aangifte te doen van uw adreswijziging (aankomst in de gemeente of adreswijziging binnen de gemeente), moet u uw aanvraag indienen:

  • Via Irisbox (met Itsme of een kaartlezer, uw elektronische identiteitskaart en uw PIN-codes)

Uw aanvraag moet vergezeld zijn van de kopieën van alle identiteitskaarten van de personen die van adres veranderen en van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart, alsook van uw telefoon- of GSM-nummer.

Kostprijs:
5€ per gezin
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Opgelet: alleen personen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, d.w.z. die houder zijn van een kaart E+, F+, B of C, en personen met de Belgische nationaliteit kunnen hun adres wijzigen per e-mail.
Alle andere burgers moeten een aanvraag indienen via Irisbox (adreswijziging) of een afspraak maken bij de dienst Vreemdelingen - Alle procedures  

Uw aanvraag moet vergezeld zijn

  • van de kopieën van alle identiteitskaarten van de personen die van adres veranderen en
  • van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart, alsook
  • van uw telefoon- of GSM-nummer.


 Kostprijs:
5€ per gezin te storten op de rekening van het Gemeentebestuur van Vorst
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Dienst bevolking - BE20 0910 1153 6056
Mededeling: adreswijziging bevolking + “naam/voornaam”

Gelieve een bewijs van de storting in bijlage van uw e-mail te voegen.

  • Door een afspraak te maken met de dienst bevolking via Irisbox

Zorg ervoor dat u kopieën heeft van alle identiteitskaarten van de personen die van adres veranderen en van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart.

Kostprijs:
5€ per gezin
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Volgende stap

Indien het onderzoek van de wijkagent positief is, zal u worden opgeroepen en uitgenodigd om een afspraak te maken via Irisbox om de adreswijziging in te voeren op de chip van uw elektronische identiteitskaart.

Gelieve u bij de afspraak te melden aan het loket aangeduid op uw oproepingsbrief, in het bezit van:

  • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
  • uw oproeping
  • uw huidige identiteitskaart/verblijfskaart
  • uw PIN- en PUK-codes


Een lid van het gezin kan zich aanmelden met alle elektronische identiteitskaarten van de personen in zijn gezin die van adres veranderen.

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Green Fabric - Workshops voor kinderen 05-05-2021 - 23-06-2021 — Brusselsesteenweg 24
Online conversatietafels Nederlands 07-05-2021 - 11-06-2021 — Momenteel online, anders bij de Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Workshop stadstuinieren 08-05-2021 10:00 - 13:00 — Bib Vorst & tuinen rond de bib: van Volxemlaan 364
Zero afval Rally 08-05-2021 11:00 - 13:00 — de straten van Vorst - vertrekpunt: Vanderkinderestraat 151
ABY wordt aangepast 08-05-2021 14:00 - 17:00 — In de tuinen van de abdij van Vorst
Aankomende agenda-items...