Adreswijzigingen

Dienst bevolking
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

Tel: 02 370 22 57 of 67

adreswijziging@vorst.brussels


Hoe aangifte van uw adreswijziging door te geven?

Om aangifte te doen van uw adreswijziging (aankomst in de gemeente of adreswijziging binnen de gemeente), moet u uw aanvraag indienen:

  • Via Irisbox (met Itsme of een kaartlezer, uw elektronische identiteitskaart en uw PIN codes)

Uw aanvraag moet vergezeld zijn van de kopieën van alle identiteitskaarten van de personen die van adres veranderen en van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart, alsook van uw telefoon- of GSM-nummer.

Kostprijs:
5€ per gezin
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Uw aanvraag moet vergezeld zijn

  • van de kopieën van alle identiteitskaarten van de personen die van adres veranderen en
  • van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart, alsook
  • van uw telefoon- of GSM-nummer.


 Kostprijs:
5€ per gezin te storten op de rekening van het Gemeentebestuur van Vorst
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Dienst bevolking - BE20 0910 1153 6056
Mededeling: adreswijziging bevolking + “naam/voornaam”

Gelieve een bewijs van de storting in bijlage van uw e-mail te voegen.

  • Door een afspraak te maken met de dienst bevolking via Irisbox

Zorg ervoor dat u kopieën heeft van alle identiteitskaarten van mensen die van de personen die van adres veranderen en van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart.

Kostprijs:
5€ per gezin
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Volgende stap

Indien het onderzoek van de wijkagent positief is, zal u worden opgeroepen en uitgenodigd om een afspraak te maken via Irisbox om de adreswijziging in te voeren op de chip van uw elektronische identiteitskaart.

Gelieve u bij de afspraak te melden aan het loket aangeduid op uw oproepingsbrief, in het bezit van:

  • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
  • uw oproeping
  • uw huidige identiteitskaart/verblijfskaart
  • uw PIN en PUK codes


Een lid van het huishouden kan zich aanmelden met alle elektronische identiteitskaarten van de personen in zijn huishouden die van adres veranderen.

Afdrukken