Adreswijzigingen

Dienst bevolking
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

Tel: 02 370 22 57 of 67

adreswijziging@vorst.brussels

 

Indien u ons telefonisch wenst te bereiken, mogen wij u aanraden dit bij voorkeur te doen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze uren zullen onze agenten uw oproep sneller kunnen beantwoorden. Dank u voor uw begrip.


Hoe aangifte van uw adreswijziging doen?

Om aangifte te doen van uw adreswijziging (aankomst in de gemeente of adreswijziging binnen de gemeente), moet u uw aanvraag indienen:

  • Via Irisbox (met Itsme of een kaartlezer, uw elektronische identiteitskaart en uw PIN-codes)

Uw aanvraag moet vergezeld zijn van de kopieën van alle identiteitskaarten van de personen die van adres veranderen en van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart, alsook van uw telefoon- of GSM-nummer.

Kostprijs:
5€ per gezin
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Opgelet: alleen personen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, d.w.z. die houder zijn van een kaart E+, F+, B of C, en personen met de Belgische nationaliteit kunnen hun adres wijzigen per e-mail.
Alle andere burgers moeten een aanvraag indienen via Irisbox (adreswijziging) of een afspraak maken bij de dienst Vreemdelingen - Alle procedures  

Uw aanvraag moet vergezeld zijn

  • van de kopieën van alle identiteitskaarten van de personen die van adres veranderen en
  • van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart, alsook
  • van uw telefoon- of GSM-nummer.


 Kostprijs:
5€ per gezin te storten op de rekening van het Gemeentebestuur van Vorst
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Dienst bevolking - BE20 0910 1153 6056
Mededeling: adreswijziging bevolking + “naam/voornaam”

Gelieve een bewijs van de storting in bijlage van uw e-mail te voegen.

  • Door een afspraak te maken met de dienst bevolking via Irisbox

Zorg ervoor dat u kopieën heeft van alle identiteitskaarten van de personen die van adres veranderen en van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart.

Kostprijs:
5€ per gezin
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Volgende stap

Indien het onderzoek van de wijkagent positief is, zal u worden opgeroepen en uitgenodigd om een afspraak te maken via Irisbox om de adreswijziging in te voeren op de chip van uw elektronische identiteitskaart.

Gelieve u bij de afspraak te melden aan het loket aangeduid op uw oproepingsbrief, in het bezit van:

  • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
  • uw oproeping
  • uw huidige identiteitskaart/verblijfskaart
  • uw PIN- en PUK-codes


Een lid van het gezin kan zich aanmelden met alle elektronische identiteitskaarten van de personen in zijn gezin die van adres veranderen.

Afdrukken