De maas 'Duden - Hoogte Honderd'

In het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan heeft de gemeente participatieve workshops georganiseerd voor de gebruikers van de wijken die deel uitmaken van de maas “Duden - Hoogte 100”: Hoogte 100, Union en Vorst Nationaal.i

De gemeente wilde eraan te werken in samenspraak met de bewoners en de bezoekers, de handelaars en werknemers, ouders en studenten, jong en oud.

De geschiedenis van de naam van de maas Duden - Hoogte 100

In het Gewestelijk Mobiliteitsplan “Good Move” wordt deze maas, die zowel in Ukkel als Vorst gelegen is, “Globe - Hoogte 100” genoemd, als verwijzing naar de wijk Globe in Ukkel en de wijk Hoogte 100 in Vorst.

Ter herinnering: de aanvraag die de gemeenten Vorst en Ukkel hebben ingediend om voor deze maas een lokaal mobiliteitscontract (LMC) te krijgen, is door het Brussels Gewest niet goedgekeurd, in tegenstelling tot de dossiers die werden ingediend voor de 2 andere mazen van Vorst (VoorpleinEN en Neerstalle). 

Om ervoor te zorgen dat de 3 grote Vorstse mazen samen vooruitgaan, heeft de gemeente Vorst beslist om in het kader van het GMP rond deze maas te werken.

De maas kreeg een andere naam, omdat enkel het Vorstse gedeelte in het kader van het GMP aan bod komt.
Het bijzondere aan de maas is dat het Dudenpark er centraal in ligt, waaraan ze haar naam dankt.

De perimeter

Raadpleeg hier de perimeter in detail.

De maas “Duden - Hoogte 100” bestrijkt het Vorstse gedeelte van het grondgebied van de door het Gewest getekende maas. Ze omvat woonwijken, maar ook talrijke handelszaken (Hoogte 100, Alsemberg, ...), grote groenzones, scholen, Vorst Nationaal, ...

In de diagnose van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan wordt erop gewezen dat de buurtwegen (te) druk worden gebruikt, wat een impact heeft op de levenskwaliteit van de bewoners en de gezelligheid.

Doelstellingen

Het doel is straten en pleinen te creëren waar het goed toeven is, waar iedereen, ook kinderen en minder mobielen, zich zelfstandig kunnen verplaatsen in een rustige en gezonde omgeving, waar het prettig en veilig stappen en fietsen is, waar openbaar vervoer goed bereikbaar is, waar je met de auto in en uit raakt, maar waar de auto niet overheerst.

Hoe werden de burgers bij het proces betrokken?

De participatieve cyclus verliep in 2 fasen:

  1. 1e workshop: Hoe kunnen we bijdragen tot leefbare wijken? (verzameling van informatie ter aanvulling op de diagnose en de raadpleging van Union, en werken aan een voorstel van verkeersplan)
  2. 2e workshop: Concrete maatregelen ter opstelling van het verkeersplan (opstelling van het actieplan)

Voorbereidende documenten

 

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Loopbaantraject 2021 18-10-2021 - 13-12-2021 — Diverse locaties in Vorst, Ukkel en Sint-Gillis
De Vacci-bus in Vorst 21-10-2021 - 30-12-2021 — Sint-Antoniusvoorplein - Padouestraat
Conversatietafels Nederlands 22-10-2021 - 17-12-2021 — Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Concert: het Requiem van Mozart 24-10-2021 16:00 - 21:00 — Sint-Denijskerk
Mozaïekatelier 26-10-2021 - 21-12-2021
Aankomende agenda-items...