Zitting van de gemeenteraad

De Gemeenteraad is een mooie gelegenheid om belangstelling te tonen voor het leven in zijn of haar gemeente. De Gemeenteraad moet zo dikwijls vergaderen als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. Er moet in elk geval minstens tienmaal per jaar worden vergaderd.
Wanneer 08-02-2022
van 19:30 tot 23:00
Naam
Telefoonnummer 02 370 26 32
Voeg agenda-item toe aan kalender vCal
iCal

 

De zitting van de gemeenteraad zal via videoconferentie plaatsvinden op dinsdag  8 februari 2022, om 19:30.
 

Klik op deze YouTube link om de sessie virtueel bij te wonen.

U kan kennis nemen van de dagorde van de openbare zitting.

Tijdens deze zitting zal een delegatie van de Vorstse Burgerraad (rond 20u30) hun adviezen en aanbevelingen presenteren naar aanleiding van hun werkzaamheden rond het thema lokale acties ten aanzien van de klimaatverandering.


De Gemeenteraad wordt bijeengeroepen door het College van Burgemeester en Schepenen, en de zittingen zijn openbaar, behalve voor beslissingen die achter gesloten deuren worden behandeld.

De Gemeenteraad regelt alles wat de gemeente aanbelangt. Zijn belangrijkste bevoegdheden zijn de begroting (en de rekeningen), de belastingen en retributies, de gemeentereglementen, het personeelskader en -statuut, het gemeentelijk onderwijs, het beheer van de eigendommen van de gemeente (wegen en infrastructuur) en de overeenkomsten die hierop betrekking hebben, de netheid en de toekenning van subsidies.
 

Volgende sessies in 2022: 8/02/2022

 

raadzaal

Afdrukken